Dešťovou kanalizaci naše firma provádí se zaústěním do podzemních či nadzemních rezervoárů, popřípadě s přečerpávací stanicí, dle potřeb klienta. V případě, že není možnost dalšího využití dešťových vod, zaúsťujeme tuto vodu do zemních vsaků, včetně jejich výpočtu. Samozřejmostí při realizaci je její kompletnost.