Naše firma realizovala ve svém okolí řadu rekonstrukcí vodojemů pitné vody a přečerpávacích stanic, ve spolupráci s jejich provozovateli a hygienickou stanicí.